Annet Hogenesch
        coaching en begeleiding bij levensvragen

Trainingen

In de loop der jaren heb ik diverse onderwerpen mogen trainen voor groepen. In overleg met de opdrachtgever bepalen we de inhoud, bijvoorbeeld:

  • omgangskunde
  • communicatievaardigheden en bejegening
  • rondom overlijden
  • zorgethiek en moreel beraad
  • palliatieve zorg
  • rouw & verlies
  • omgaan met levensvragen
     

En workshops

In de praktijk blijkt vaak dat mensen het onderwerp dood een ‘moeilijk’ en ‘zwaar’ onderwerp vinden. Er wordt vaak pas over nagedacht als je er mee te maken krijgt. Dit geldt niet alleen voor mensen die werken in de zorg. Ook krijg je als naaste met de dood te maken. Als je naaste of degene voor wie je zorgt gaat overlijden ‘verwacht’ of ‘onverwacht’, wordt er een beroep op je gedaan.  

De training heeft als voornaamste doel het leren bespreekbaar maken van alle aspecten van afscheid nemen en overlijden. Zowel theorie als praktijk komen in de cursus aan bod. De nadruk zal liggen op de eigen vragen en evt. ervaringen die er zijn ten aanzien van dit onderwerp.  

Onderwerpen die aan bod komen: palliatieve zorg, theorievorming rondom verwerkingsprocessen, te regelen – technische-  zaken zoals laatste zorg, afleggen en opbaren, communicatie en wensenlijst.  

Duur van deze training is vier dagdelen. Desgewenst kunnen onderdelen ook als workshop worden aangeboden

 

Bejegening

Hoe ga ik om met de ander? En wat is mijn houding ten opzichte van de ander? Luister ik goed? En hoe reageer ik, snel oordelend of klantvriendelijk?

Deze training gaf aan medewerkers van Visio te Haren. Erg leuk om te doen. Op een gegeven moment stonden we in viertallen met de handen vast samen een ballon in de hoogte te houden. Omstebeurt was een van ons vieren geblinddoekt. Het was een bijzondere ervaring om te merken hoe er dan aan je getrokken wordt. Doen we dat met cliënten ook zo?

Training

Websitebouw: www.cemproductions.nl